Jeg har indtil videre arbejdet med oplysninger fra følgende sogne på min mors side i Ribe og Ringkøbing amter:
Ansager, Ølgod, Tistrup, Horne, Hodde og Lønborg.