Ud over slægtsforskning interesserer jeg mig også for golf, som både min kone Birgit og jeg spiller i Hals, hvor vi har sommerhus. Der bor vi fast fra sidst i april til midt i oktober. Resten af året bor vi midt i Aalborg i en lejlighed med gå- eller cykelafstand til biograf, kurser, foredrag, motion m.m. Samt for mit vedkommende også slægtsforskning.
Jeg gik på efterløn 1998 efter at have været folkeskolelærer i 38 år.

Jeg går til gymnastik et par gange om ugen, hvor jeg også motionerer med lidt volley. I sommertiden er det fortrinsvis golf. Endelig kan vi begge li’ at rejse, især i Frankrig og Italien, hvorfor vi begge har gået/går til fransk/ italiensk. Endelig har vi i en årrække været i Canada en eller to gange om året for at besøge en datter og børnebørn. Nu er de flyttet til Aalborg, så nu går rejserne også til Kina, Sydamerika, samt Nord- og Sydafrika. Forude ligger en sejltur i farvandet omkring de Vestindiske Øer i jan. 2012