Denne hjemmeside handler om slægtsforskning.

I første omgang kun om min mors og fars slægter, men senere har jeg planer om også at arbejde med min kones slægt.

Jeg har været i gang i 9 år: I vinteren 2002 begyndte jeg at køre til landsarkivet i Viborg en gang om ugen. Dette har jeg nu overstået, idet jeg har taget digitale fotos af bl.a. fæstebreve, tingbøger og skifter. Det store arbejde er nu oversættelse fra gotisk skrift. Ind imellem har jeg også været på stadsarkivet i Aalborg.

Med denne hjemmeside, startet i dec. 2004, håber jeg, at andre måske kan hjælpe mig videre, hvor jeg er gået i stå. Der kan måske også være andre, som kan bruge mine data, når de kommer på. Det er tanken, at hele slægten skal lægges ud på Nettet. Jeg bruger Family Tree Maker som slægtsforskningsprogram.

Kontakt mig:  Af hensyn til spam, kan du ikke klikke direkte på min mail adresse, men du må selv skrive den i dit mailprogram uden parenteserne:  soren.dalgaard(@)gmail.com